De praktijk

“Insteek is dat de opbrengsten van de oplossing de investering overtreffen!” 

Iedere situatie is uniek op inhoud, qua proces doorlopen we vaak de volgende stappen bij het oplossen van je case.

1.    Kennismaken en intake                                                                                              In het eerste gesprek staat, naast een persoonlijke kennismaking, met name je behoefte als opdrachtgever centraal. Wat zijn je wensen, eisen en verwachtingen. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de doelstellingen, de achtergrond van de opdracht, de tijdsplanning, en het te bereiken resultaat.

2.   Formuleren van de opdracht                                                                                    Op basis van de verkregen informatie uit het intakegesprek stel ik een beknopte opdracht-formulering op, waarin de relevante aspecten en randvoorwaarden van de opdracht zijn opgenomen. Deze beschrijving spreken we samen door om er zeker van te zijn we de beschreven situatie als gezamenlijk vertrekpunt hanteren.

3.    Uitvoering opdracht                                                                                                 Na akkoordbevinding van de opdracht formulering en condities wordt gestart met de uitvoering van de opdracht. Daarbij maken we ook heldere afspraken met elkaar over aanspreekpunten en aan wie op verschillende momenten tijdens de opdracht zal worden gerapporteerd.

4.    Tussentijdse rapportages                                                                         Gedurende de uitvoering van de opdracht wordt, in nader overleg met de opdrachtgever, periodiek gerapporteerd over voortgang van de opdracht, tussentijds bereikte resultaten, eventuele knelpunten en een vooruitblik op nog te realiseren doelstellingen.

5.    Afronding en eindrapportage                                                                                

In de laatste fase van de opdracht stel ik een overdrachts- & einddocument op, waarin de uitgevoerde activiteiten, voortgang van de opdracht en de bereikte resultaten worden beschreven. Dat de kennis is verankerd zie ik als belangrijk onderdeel van het project