Resultaten voorbeeld interim opdracht

Interimopdracht                                                                                                                    Ik werd destijds gevraagd om de rol van Manager Control bij een onderwijsinstelling         (7 scholen, 3500 leerlingen) in te vullen. De administratie was helemaal vastgelopen, de relationele verhoudingen op de afdeling waren fors verstoord, en het  vertrouwen van de organisatie in de de opgeleverde cijfers was weg. Jaarlijks werden er a.g.v. inconsistentie forse bedragen afgeboekt en de goedkeurende verklaring van de accountant was een uitdaging.

Na de eerste weken de situatie verkend te hebben heb ik een beknopt plan van aanpak opgesteld met daarin puntsgewijs een beschrijving van de huidige situatie, de gewenste situatie en wat er nodig was om daar te komen. Na goedkeuring van het College van Bestuur op het plan zijn we vervolgens met het nieuwe team van start gegaan. Maandelijks rapporterende aan het College van Bestuur over de voortgang en planning kwam het moment om mijn opvolging in te regelen. Na samen met mijn opdrachtgever de opvolger te hebben gevonden en het inwerk- en overdracht traject te hebben afgerond keken we als afdeling met trots en goed gevoel op de behaalde resultaten:

  • ingewerkt team
  • volledig nieuw ingerichte administratie inclusief forse automatiseringsslag
  • cijfers juist, volledig en tijdig en vertrouwen van de organisatie
  • planning en control cyclus ge-implementeerd
  • forse besparingen op het gebied van accountantskosten en afboeking van niet traceerbare bedragen