Resultaten – voorbeeld consultancy opdracht

Consultancy opdracht

Integratie Warmtebedrijf

Als gevolg van de overname van Essent door RWE werd gevraagd om Warmtebedrijf Helmond binnen Essent te integreren. In de rol van transitie-manager had ik de verantwoording voor de coördinatie, overall-plan en de administratieve integratie. In een projectteam, waarin de disciplines techniek, IT, communicatie, administratie waren vertegenwoordigd, en welke 2-wekelijks bijeenkwam werd de aanpak en voortgang besproken. De MT leden praatte ik periodiek bij in de stuurgroep.

Dankzij goede voorbereidingen, afstemming door het projectteam kan er teruggekeken worden op een voorspoedige integratie. Na de integratie mocht ik de rol van Exploitatiemanager bij het warmtebedrijf invullen tot het moment dat er een definitieve invulling was gevonden.

Resulaten:

  • Klanten Warmtebedrijf geïnformeerd
  • Klant- en factuuradministratie overgezet naar systeem Essent
  • Techniek in beeld en overgedragen
  •  Financiële en juridische overdracht heeft plaatsgevonden