Disclaimer

Eddy de Rooy interim & consultancy heeft bij de totstandkoming en doorgevoerde wijzigingen van deze website de uiterste zorgvuldigheid besteed aan volledigheid, inhoud en vormgeving. Aan de inhoud en eventuele foutieve informatie kan Eddy de Rooy interim & consultancy niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen evenmin rechten worden ontleend.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Eddy de Rooy interim & consultancy of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud ervan te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eddy de Rooy interim & consultancy.

In de website van Eddy de Rooy interim & consultancy zijn links opgenomen, die verwijzen naar andere websites. Eddy de Rooy interim & consultancy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van sites, waarvan of waarnaar een link is opgenomen. Eddy de Rooy interim & consultancy behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.